menu
Word Lid
Fusie? Referendum!

De desastreuze toestand van de gemeentelijke financiën dwingt ook het Boomse gemeentebestuur in een zoektocht naar oplossingen. Daarbij steekt ook in onze gemeente het verhaal de kop op dat het gemeentebestuur informele gesprekken voert of voerde met potentiële partners voor een gemeentefusie. De burgemeester bevestigde dit ook tijdens de gemeenteraad van 15 december jl., maar zei er direct bij dat het (voorlopig?) niet aan de orde is.

Een fusieoperatie op vrijwillige basis wordt aangemoedigd door de Vlaamse regering met een stevige zak geld. De houding van de minister voor Binnenlands Bestuur is echter zeer duidelijk: de fusie moet van onderuit gedragen zijn. Er is met andere woorden nood aan een stevig draagvlak bij de bevolking. De tijd van opgelegde fusies die in donkere achterkamers bedisseld worden, louter vanuit partijpolitiek oogpunt, moet definitief voorbij zijn. Inspraak van onze inwoners in een eventueel fusieverhaal is dan ook noodzakelijk.

Het standpunt van het Vlaams Belang is duidelijk: wij willen dat de Bomenaars zich kunnen uitspreken over een eventuele fusie via een lokale volksraadpleging. Dit staat voor ons los van het inhoudelijke debat over de voor- en nadelen van een eventuele fusie of potentiële partners. Naar aanleiding van onze vraag bevestigde het college verschillende keren dat er in dat geval zeker een lokaal referendum komt.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF